innerpagebg

Application

Send Enquiry

Organoclay có thể sử dụng cho sơn, sơn, mỡ bôi trơn và lĩnh vực khoan dầu.
Organophilic Clay là một loại organoclay dễ phân tán, tự kích hoạt, cho thấy hiệu quả cao trong dầu diesel, dầu khoáng thơm thấp, dầu thực vật biến đổi và công thức chất lỏng tổng hợp. Cấu trúc lưu biến phụ gia duy nhất lưu biến đình chỉ các vật liệu có trọng lượng và các chất rắn khác với độ tăng độ nhớt và độ gel ít hơn so với bentonite thông thường. Nó có hiệu quả cao trong việc chưng cất và dầu khoáng dựa trên chất lỏng đảo ngược.

Mail:  [email protected]     Mob: 0086-13185071071

Send Enquiry

//